skip to Main Content
office@poreskaprijava.rs

U moru informacija na Internetu, ukoliko niste profesionalac, teško je izdvojiti one informacije koje su relevantne za konkretan poslovni koncept i maksimalno skratiti vreme potrebno da se do njih dođe. Zato smo mi tu.

Portal Poreska prijava koncipiran je kao virtuelni poslovni i poreski savetnik na kom se poreskim obveznicima koji ostvaruju prihode van radnog odnosa pružaju  sve relevantne informacije na jednom mestu, a kako bi obavezne poslovne dažbine (porez i prateći troškovi) sveli na najnižu moguću meru, uz garantovanu poresku sigurnost.

VIZIJA: Pouzdan i siguran obračun poreza i informacije o poslovanju – na klik.
MISIJA: Pružiti obveznicima informacije, objašnjenja i savete kako da iznos poreza po ostvarenom prihodu smanje na najnižu moguću meru, i povećaju efikasnost i sigurnost poslovanja i plaćanja poreza.
CILJ: Pojednostavljeno, ubrzano i olakšano poslovanje i obračunavanje poreza kroz digitalnu komunikaciju i mirna savest poreskih obveznika – uz našu asistenciju.
Back To Top
Pretraži