Skip to content
office@poreskaprijava.rs

U moru informacija na Internetu, ukoliko niste profesionalac, teško je izdvojiti one informacije koje su relevantne za konkretan poslovni koncept i maksimalno skratiti vreme potrebno da se do njih dođe. Zato smo mi tu.

Portal Poreska prijava koncipiran je kao virtuelni poslovni i poreski savetnik na kom se poreskim obveznicima koji ostvaruju prihode van radnog odnosa pružaju  sve relevantne informacije na jednom mestu, a kako bi obavezne poslovne dažbine (porez i prateći troškovi) sveli na najnižu moguću meru, uz garantovanu poresku sigurnost.

Poreska prijava
Excel obrasci za finansijske izveštaje

Uz naš Excel možete jednostavno popuniti podatke za prethodnu godinu u Bilansu stanja, Bilansu uspeha i Statističkom izveštaju, bilo da sastavljate pun obim podataka ili skraćeni obim podataka.

Excel fajlove koje smo pripremili možete koristiti kao koristan alat za sastavljanje finansijskih izveštaj, ove ili narednih godina za neograničen broj firmi i uštediti dragoceno vreme.

Detaljnije možete pročitati na: www.poreskaprijava.rs/fi-2021/

Srdačan pozdrav,

Tim Poreske prijave

Back To Top
Pretraži