skip to Main Content
office@poreskaprijava.rs

Mi smo tim profesionalaca u oblasti finansijskog poslovanja i oporezivanja: licencirani revizori, poreski savetnici, knjigovođe/računovođe i advokati.

U želji da poslovnim subjektima olakšamo snalaženje prilikom regulisanja poreskih obaveza i svih ostalih poslovnih pitanja u eri informacionih tehnologija, putem ovog portala smo:
ponudili poresko savetovanje: potrebne i korisne informacije i savete prilikom plaćanja poreza i donošenja poslovnih odluka;
obezbedili mogućnost podrške kroz neposredan kontakt s ekspertima iz pojedinih oblasti,
olakšali proces plaćanja (poreza),
podržali proces automatizacije poslovno poreskog savetovanja.

Naš tim čine ljudi sa višegodišnjim iskustvom u poslovima kao što su knjigovodstvo/računovodstvo, poresko savetovanje, revizija, pravno savetovanje i informacione tehnologije.

Master ekonomije – dugogodišnje iskustvo u računovodstvu, reviziji i poreskom savetovanju;
Magistar ekonomije – dugogodišnje iskustvo u izradi projekata u oblasti ekonomije, reviziji, poreskom savetovanju, finansijskim analizama;
Master prava – pravno savetovanje, učešće u izradi zakona i obavljanje poslova u državnoj upravi;
Ekspert za informacione tehnologije – dugogodišnje iskustvo u izradi aplikacija, uz poznavanje računovodstvenih i poreskih aspekata poslovanja;
Master ekonomije – dugogodišnje iskustvo u računovodstvenim poslovima i poreskom savetovanju, sa izuzetnim menadžerskim i organizacionim sposobnostima;
Master prava – dugogodišnje iskustvo u poslovima advokature, poslovnog, pravnog i poreskog savetovanja, sa izuzetnim menadžerskim i organizacionim sposobnostima;
Master ekonomije – dugogodišnje iskustvo u reviziji i poreskom savetovanju.

Teorijska znanja stečena na državnim i privatnim fakultetima u zemlji i inostranstvu, usavršavana dugogodišnjim praktičnim iskustvom, sada nudimo kao opipljiv proizvod – dostupan svima u obliku poreskog i poslovnog savetovanja.

Pravila o načinu oporezivanja i plaćanju poreza, kao i njihovo funkcionisanje u praksi, naša su specijalnost. Ta pravila ne nalaze se na samo jednom mestu, već su predmet regulisanja različitih zakona, podzakonskih akata, mišljenja nadležnih organa i slično.

Osim njih, postoje druge informacije od značaja, koje daju odgovore na poreska, i druga poslovna pitanja, do kojih nije uvek lako doći, niti među njima izdvojiti bitne od manje bitnih.

Ovaj portal je koncipiran kao naša sistematizacija i pojašnjenje odgovora na sva vaša pitanja.

U cilju bržeg, lakšeg i efikasnijeg poslovanja, želimo da vam olakšamo:
potragu za informacijama o oporezivanju različitih kategorija poslovnih subjekata i pružimo sve na jednom mestu;
shvatanje u koju poresku kategoriju spada vaše poslovanje i koje okolnosti utiču na eventualna umanjenja poreskih procenata i iznosa;
plaćanje poreza.

Sve informacije o porezima objedinili smo na jednom mestu. Svesni značaja informacionih tehnologija u razvoju modernog poslovnog okruženja, pokrenuli smo ovaj portal kao prvi korak ka potpunoj automatizaciji poslovno-poreskog savetovanja.

Ako se ne snalazite u moru informacija, ili jednostavno nemate vremena da na različitim mestima tražite odgovore na pitanja:

– kako da osnujem firmu, šta mi je potrebno od papira, koji poreski tretman da odaberem?
– koja je razlika između preduzetnika i DOO, a koja je razlika između paušalaca i PDV obveznika?
– koji porez treba da platim ako sam „frilenser“ i šta ako ostvarujem prihod iz inostranstva?
– koji porez treba da platim ukoliko izdajem stan i šta ako izdajem stan na dan? Kako da obračunam porez?
– koja su moja prava iz radnog odnosa, i šta da radim u slučaju prestanka radnog odnosa?
– koje su moje obaveze u pogledu zaštite podataka o ličnosti ili kako da zaštitim sopstvene podatke o ličnosti?

…razumemo vas i postojimo – za vas.

Back To Top
Pretraži