Skip to content
office@poreskaprijava.rs

Uz naš Excel jednostavno popunite podatke za prethodnu godinu u Bilansu stanja, Bilansu uspeha i Statističkom izveštaju, bilo da sastavljate pun obim podataka ili skraćeni obim podataka.

Jednostavna procedura, u samo dva koraka do popunjene prethodne godine u novim obrascima.

Korak 1: Uneti podatke iz izveštaja za prethodnu godinu (iz starih obrazaca). Pritom, ne treba unositi zbirne podatke, automatski se računaju;

Korak 2: Uneti dodatne podatke u posebnoj tabeli.

I Vaš posao je gotov – podaci u koloni za prethodnu godinu u novim obrascima su popunjeni!

Na isti način možete popuniti i kolonu 7 u Bilansu stanja.

Možete nastaviti unos podataka u koloni za tekuću godinu – zbirni podaci će automatski da se računaju.

Uz sve to, u fajlu ćete videti najvažnija kontrolna pravila APR-a ako su nezadovoljena.

Paket od 4 excel datoteke sadrži:

  • automatsko popunjavanje podataka za prethodnu godinu (BS, BU i SI) – za pun obim podataka;
  • automatsko popunjavanje podataka za prethodnu godinu (BS, BU i SI) – za skraćeni obim podataka;
  • komplet obrazaca za pun obim podataka;
  • komplet obrazaca za skraćeni obim podataka.

Prvih 100 kupaca paket dobija po ceni od 2.490 RSD.

Nakon toga cena paketa iznosi 3.490 RSD.

Excel datoteke čuvate kod sebe na računaru i možete unositi za veći broj firmi.

Ako želite da uz pomoć ovih alata smanjite utrošeno vreme za popunjavanje obrazaca finansijskih izveštaja, popunite podatke da generišemo instrukcije za uplatu za Vas link, možete to učiniti ovde: REGISTRUJ SE I PREUZMI UPLATNICU

Možete nas kontaktirati i putem mejla: obrasci@poreskaprijava.rs

Exceli za finansijske izveštaje - promo

Back To Top
Pretraži