Skip to content
office@poreskaprijava.rs

Svi poreski obveznici, bilo da je reč o fizičkim ili pravnim licima, preduzetnicima, preduzetnicima paušalcima, poljoprivrednicima, udruženjima i dr., imaju pravo na odlaganje plaćanja dugovanog poreza na određeni broj rata u zavisnosti od visine dugovanog poreza (najduže do 60 meseci, uz mogućnost korišćenja odloženog plaćanja do 12 meseci).

Zahtev za odlaganje plaćanja poreza

Kada je u pitanju fizičko lice, Poreska uprava može da odloži plaćanje dugovanog poreza poreskom obvezniku ako dug iznosi najmanje 10% od oporezivih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj je podnet zahtev za odlaganje. Dakle, ukoliko poreski obvezik – fizičko lice, podnosi zahtev za odlaganje plaćanja dugovanog poreza u toku 2021. godine, sagledava se ostvareni prihod u 2020. godini.

Kada je u pitanju pravno lice ili preduzetnik, Poreska uprava može da odloži plaćanje dugovanog poreza poreskom obvezniku ako dug iznosi najmanje 5% od ukupnog godišnjeg prihoda iskazanog u poslednjem objavljenom finansijskom izveštaju (kada se radi o obvezniku koji vodie knjige), odnosno 5% od godišnjeg paušalnog prihoda (kada se radi o paušalno oporezovanom preduzetniku).

Ukoliko poreski obveznik ne ispunjava ove uslove, može odložiti plaćanje dugovanog poreza isključivo uz sredstva obezbeđenja naplate u vidu neopozive bankarske garancije ili avalirane menice poslovne banke.

Za dugovani porez čije je plaćanje odloženo, kamata se obračunava i za vreme dok traje odlaganje ali po godišnjoj referentnoj stopi Narodne banke Srbije koja u ovom trenutku iznosi 1% godišnje.

Česta pitanja:

Da, imate pravo na odlaganje i možete podneti zahtev za odlaganje dugovanog poreza, s obzirom da se u ovom slučaju radilo o specifičnom odlaganju, po Uredbi Vlade RS. Sam postupak podnošenja zahteva smo detaljno opisali OVDE.

Back To Top
Pretraži