Skip to content
office@poreskaprijava.rs

Postupak odlaganja se odvija na isti način opisan u Kako se podnosi zahtev za odlaganja plaćanja poreza kada ne trebaju sredstva obezbeđenja? ali ukoliko iznos dugovanog poreza na dan podnošenja zahteva iznosi:

  • za pravno lice ili preduzetnika – PREKO 1.500.000 dinara,
  • za fizičko lice – PREKO 200.000 dinara,

Poreska uprava zahteva od poreskog obveznika davanje sredstava obezbeđenja naplate, koja ne mogu biti manja od visine dugovanog poreza koji je predmet odlaganja.

Obračun PDV-a

Kao sredstva obezbeđenja, Poreska uprava od poreskog obveznika prihvata:

  • hipoteke na nepokretnostima – nepokretnost mora biti u vlasništvu poreskog obveznika, a procenu vrednosti nepokretnosti vrši Poreska uprava. U toku postupka obveznik dostavlja overen prepis lista nepokretnosti, u kome je, na osnovu založne izjave, upisana hipoteka najmanje u visini duga na konkretnoj nepokretnosti obveznika u korist Republike Srbije;
  • zaloge na pokretnim stvarima – poreski obveznik mora biti vlasnik pokretne stvari na kojoj ne sme biti upisana zaloga u korist drugog poverioca. Procenu vrednosti Poreska uprava ili ovlašćeni procenitelj. U toku postupka obveznik dostavlja rešenje Agencije za privredne registre (APR) o upisu zaloge na pokretnim stvarima u Registar zaloge u korist Republike Srbije;
  • neopozive bankarske garancije – vrednost mora biti veća ili jednaka iznosu duga, a rok garancije mora biti duži najmanje 5 radnih dana od dana dospeća poslednje rate;
  • jemstvo drugog lica koje je vlasnik imovine – ukoliko je jemstvo drugog lica u vidu nepokretnosti, pored ugovora o jemstvu, dostavlja se i veren prepis lista nepokretnosti, u kome je, na osnovu založne izjave, upisana hipoteka najmanje u visini duga na konkretnoj nepokretnosti obveznika u korist Republike Srbije ili ukoliko je reč o pokretnim stvarima, pored ugovora o jemstvu, dostavlja se rešenje Agencije za privredne registre (APR) o upisu zaloge na pokretnim stvarima u Registar zaloge u korist Republike Srbije;
  • trasirana menica – sa dva žiranta, iz čijih zarada se može naplatiti poreski dug, menica i ovlašćenje moraju biti evidentirani u registru menica. Zahtev za registraciju poreski obveznik podnosi nadležnoj banci, a dužan je da dostavi potvrdu Poreskoj upravi o izvršenim registarcijama. Rok menice mora biti duži najmanje 5 radnih dana od dana dospeća poslednje rate. Solo menica ne može biti sredstvo obezbeđenja;
  • menica avalirana od strane poslovne banke

Ako se dugovani porez obezbeđuje sredstvima obezbeđenja koja se odnose na hipoteke, zaloge ili jemstva, sredstva obezbeđenja ne mogu biti manja od 120% visine dugovanog poreza koji je predmet odlaganja.

Česta pitanja:

Da, imate pravo na odlaganje i možete podneti zahtev za odlaganje dugovanog poreza, s obzirom da se u ovom slučaju radilo o specifičnom odlaganju, po Uredbi Vlade RS. Sam postupak podnošenja zahteva smo detaljno opisali OVDE.

Back To Top
Pretraži