Skip to content
office@poreskaprijava.rs

Kvalifikovani elektronski sertifikat je elektronski dokument koji izdaje sertifikaciono telo.

Kvalifikovani elektronski sertifikat može da se shvati kao digitalni identifikacioni dokument, jer sadrži podatke o korisniku sertifkata kao i podatke o njegovom izdavaocu.

Elektronski sertifikati se najčešće upotrebljavaju za pristup elektronskim servisima državnih uprava – E Uprave, E Porezi, Lokalne poreske administracije (LPA), Agencije za privredne registre (APR), Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja (CROSO) itd, a preko kojih se mogu npr: zakazivati termini u državnim službama, predavati poreske prijave, pratiti stanje poreskih obaveza, registrovati obavljanje delatnosti, podnositi finansijske izveštaje, vršiti prijave zaposlenih i provere plaćenih doprinosa i slično. Takođe, mogu se koristiti i za potpisivanje elektronskih faktura i druge dokumentacije.

Kvalifikovani elektronski sertifikat

Sertifikaciono telo je pravno lice koje drugim pravnim i fizičkim licima pruža usluge izdavanja elektronskih sertifikata, kao i druge usluge povezane sa ovom delatnošću.

U ovom trenutku postoji pet registrovanih Sertifikaciona tela u Republici Srbiji na čijim web stranicama se mogu naći procedure za izdavanje elektronskih sertifikata, kao i neophodan softver za njihovu upotrebu.

  • Sertifikaciono telo Ministarstva unutrašnjih poslova – svaka izdata lična karta sa čipom;
  • Sertifikaciono telo JP Pošta Srbije;
  • Sertifikaciono telo Privredna komora Srbije;
  • Sertifikaciono telo HALCOM;
  • Sertifikaciono telo E-Smart Systems DOO Beograd.

Svako sertifikaciono telo je na svom veb sajtu postavilo uputstva i potrebne korake kako za izdavanje sertifikata tako i za uspešno instaliranje softvera.

VAŽNO: Za korisnike koji žele da pristupaju preko pregledača Mozilla Firefox kontaktirajte svog izdavaoca elektronskog sertifikata radi dobijanja neophodnih podešavanja za instaliranje i rad njihovog sertifikata u Mozilla Firefox internet pretraživaču.

Back To Top
Pretraži