skip to Main Content
office@poreskaprijava.rs

Preduzetnik koji vodi poslovne knjige je fizičko lice koje registruje delatnost i opredeli se da vodi poslovne knjige. Dakle, porez plaća po stopi od 10% na razliku prihoda i rashoda, a ne na paušalno utvrđenu osnovicu.

Fizičko lice može da registruje delatnost kod Agencije za privredne registre (na primer, fizičko lice koje pruža IT usluge) ili kod druge nadležne institucije (na primer, advokat kod Advokatske komore).

Sa druge strane, paušalac je fizičko lice koje registruje delatnost, a opredeli se da porez plaća na paušalno utvrđenu osnovicu. Za više informacija pogledaj ŠTA ZNAČI BITI PREDUZETNIK PAUŠALAC?

UKUPNE PORESKE OBAVEZE PREDUZETNIKA KOJI VODI POSLOVNE KNJIGE
Opis Stopa Ko plaća? Osnovica Obračunava se i plaća Iznos mesečno
Porez na dobit[1] 10% Svi koji ostvare dobitak Razlika između prihoda i rashoda[2] Obračunava se godišnje do 15.4. za prethodnu godinu. Plaća se do 15. svakog meseca u vidu akontacija (1/12 poreza) i razlika prilikom predaje prijave
Doprinos za PIO 25,50% svi Oporeziva dobit ili po volji preduzetnika, ali ne može biti niža od 28.402 dinara Svakog meseca Najmanje 7.243 dinara mesečno i preduzetnik ne mora da plaća više
Doprinos za zdravstvo 10,30% Preduzetnik koji nije zaposlen kod drugog lica i nije penzioner Oporeziva dobit ili po volji preduzetnika, ali ne može biti niža od 28.402 dinara Svakog meseca 0 dinara ako je preduzetnik zaposlen kod drugog lica ili je penzioner;

Najmanje 2.925 dinara mesečno ako nije zaposlen kod drugog lica i nije penzioner

Doprinos za nezaposlenost 0,75% Preduzetnik koji nije zaposlen kod drugog lica i nije penzioner Oporeziva dobit ili po volji preduzetnika, ali ne može biti niža od 28.402 dinara Svakog meseca 0 dinara ako je preduzetnik zaposlen kod drugog lica ili je penzioner;

Najmanje 213 dinara mesečno ako nije zaposlen kod drugog lica i nije penzioner

Godišnji porez na dohodak građana 10% ako je oporezivi dohodak između 2.729.306 dinara i 4.941.288 dinara, preko tog iznosa stopa poreza iznosi 15% Fizičko lice kod koga zbir oporezive dobiti i ostalih prihoda koji podležu godišnjem porezu pređe 2.729.306 dinara Ukupan oporezivi dohodak umanjen za iznos od 2.729.306 dinara i dodatne lične odbitke uz određena ograničenja Prijava se podnosi do 15. maja za prethodnu godinu, a porez plaća u roku od 15 dana od dana dobijanja rešenja Poreske uprave.

[1] Iako se stučno zove porez na prihode od samostalne delatnosti, u tekstu koristimo termine koji su masovno u upotrebi.
[2] Na način propisan odredbama zakona, pri čemu može da se ova razlika umanji za gubitke iz prethodnih godina, mogu da se ostvare i određeni poreski krediti. O tome pišemo u posebnom delu.

Važna napomena: Preduzetnik slobodno raspolaže sredstvima na tekućem računu radnje. Ne mora da pravda podizanje gotovine. Prilikom podizanja novca za lične potrebe ne plaća dodatni porez.

Back To Top
Pretraži