skip to Main Content
office@poreskaprijava.rs

Postupak izdavanja sertifikata kod Sertifikacionog tela Privredna komora Srbije se sastoji iz registracije na portal eUsluge PKS i nakon odobrenog pristupa, kreira se zahtev za izdavanje preko samog portala.

Registracija na portal eUsluge PKS se vrši preko linka: https://usluge.pks.rs/. Sama procedura registracije zahteva popunjavanje ličnih podataka i obavezno posedovanje identifikacionog dokumenta – lične karte ili pasoša u digitalnom formatu (skeniran dokument ili slika) koju je potrebno u toku procesa registarcije „prikačiti“.

Postupak izdavanja kvalifikovanog sertifikata kod Privredne komore Srbije

Kada pristigne informacija da je pristup odobren, korisnik može podneti zahtev za izdavanje sertifikata. Na kraju podnošenja zahteva kreira se i predračun po kojem treba izvršiti plaćanje. Nakon toga, Sertifikaciono telo PKS pristupa izradi sertifikata i obaveštava korisnika da je sertifikat izrađen. Sertifikat sa propratnom dokumentacijom (uključujući i aktivacioni kod – PIN) se preuzima isključivo lično u izabrano Registraciono telo (Regionalnu komoru ili PKS).

Sertifikati se izdaju u formi kartice ili USB-a, na osnovu zahteva korisnika, a izdavanje sertifikata traje najduže 4-5 radnih dana od dana prijema zahteva. Rok validnosti sertifikata traje 3 godine.

Cena izdavanja sertifikata za period važenja od 3 godine iznosi:

  • 600 RSD za elektronski sertifikat na USB tokenu;
  • 600 RSD za elektronski sertifikat na smart kartici sa čitačem;
  • 000 RSD za elektronski sertifikat na smart kartici.

Česta pitanja:

Kreira se zahtev za izdavanje preko portala eUsluge PKS.

Postupak izdavanja traje najčešće 4-5 radnih dana.

Sertifikaciono telo Privredne komore Srbije izdaje sertifikate na smart karticama sa ili bez čitača i USB tokenima.

Da biste mogli da koristite smart karticu, potreban Vam je čitač smart kartica. USB token je 2 u 1 uređaj, kartica i čitač u kompaktnom pakovanju.

Rok validnosti sertifikata je 3 godine.

Potrebno je da podnesete zahtev za izdavanje novog sertifikata.

Svaki korisnik može da ima neograničen broj sertifikata.

Da, kvalifikovani sertifikat za elektronski potpis sa JMBG može da se koristi za rad na elektronskim servisima državnih organa.

Bez obzira na to da li je sertifikat korisniku izdat kao pripadniku pravnog lica ili kao fizičkom licu, kvalifikovani sertifikat za elektronski potpis sa JMBG može da se koristi za rad na elektronskim servisima državnih organa.

Back To Top
Pretraži