skip to Main Content
office@poreskaprijava.rs

Postupak izdavanja sertifikata kod Sertifikacionog tela Privredna komora Srbije se sastoji iz registracije na portal eUsluge PKS i nakon odobrenog pristupa, kreira se zahtev za izdavanje preko samog portala.

Registracija na portal eUsluge PKS se vrši preko linka: https://usluge.pks.rs/. Sama procedura registracije zahteva popunjavanje ličnih podataka i obavezno posedovanje identifikacionog dokumenta – lične karte ili pasoša u digitalnom formatu (skeniran dokument ili slika) koju je potrebno u toku procesa registarcije „prikačiti“.

Kada pristigne informacija da je pristup odobren, korisnik može podneti zahtev za izdavanje sertifikata. Na kraju podnošenja zahteva kreira se i predračun po kojem treba izvršiti plaćanje. Nakon toga, Sertifikaciono telo PKS pristupa izradi sertifikata i obaveštava korisnika da je sertifikat izrađen. Sertifikat sa propratnom dokumentacijom (uključujući i aktivacioni kod – PIN) se preuzima isključivo lično u izabrano Registraciono telo (Regionalnu komoru ili PKS).

Sertifikati se izdaju u formi kartice ili USB-a, na osnovu zahteva korisnika, a izdavanje sertifikata traje najduže 4-5 radnih dana od dana prijema zahteva. Rok validnosti sertifikata traje 3 godine.

Cena izdavanja sertifikata za period važenja od 3 godine iznosi:

  • 600 RSD za elektronski sertifikat na USB tokenu;
  • 600 RSD za elektronski sertifikat na smart kartici sa čitačem;
  • 000 RSD za elektronski sertifikat na smart kartici.
Back To Top
Pretraži