skip to Main Content
office@poreskaprijava.rs

Postupak izdavanja sertifikata se sastoji u identifikaciji fizičkog lica uz ličnu kartu ili pasoš u prostorijama E – Smart system-a, u ulici Kneza Višeslava 70a. Na licu mesta korisnik može da izabere da li će sačekati izradu sertifikata ili će izabrati dostavu na kućnu adresu.

Uz izrađen sertifikat na smart kartici ili USB-u (u zavisnosti za šta se sam korisnik odlučio) dostavlja se i aktivacioni kod – PIN, kao i korisnički ugovor.

Cena izdavanja sertifikata je različita za različite periode važenja koji mogu biti od 1 do 5 godina i u zavisnosti izabranog tipa proizvoda, i kreće se u rasponu od:

  • 210 RSD do 5.450 RSD za elektronski sertifikat na USB tokenu
  • 320 RSD do 5.560 RSD za elektronski sertifikat na smart kartici sa čitačem
  • 460 RSD do 4.700 RSD za elektronski sertifikat na smart kartici.

Česta pitanja:

Dolazite lično u sedište sertifikacionog tela. Postupak izdavanja je detaljno opisan ovde (klikni).

Sertifikat možete dobiti istog dana u sedištu sertifikacionog tela.

Sertifikaciono telo E-Smart system izdaje sertifikate na smart karticama sa ili bez čitača i USB tokenima.

Rok validnosti sertifikata je od 1 do 5 godine.

Potrebno je da podnesete zahtev za izdavanje novog sertifikata.

Svaki korisnik može da ima neograničen broj sertifikata.

Da, kvalifikovani sertifikat za elektronski potpis sa JMBG može da se koristi za rad na elektronskim servisima državnih organa.

Bez obzira na to da li je sertifikat korisniku izdat kao pripadniku pravnog lica ili kao fizičkom licu, kvalifikovani sertifikat za elektronski potpis sa JMBG može da se koristi za rad na elektronskim servisima državnih organa.

Back To Top
Pretraži