skip to Main Content
office@poreskaprijava.rs

Preduzetnik je dužan da plaća do 15-og u mesecu akontacije poreza na dobit za prethodni mesec.

U godini kada je osnovan, osnovicu za obračun poreza čini procenjeni iznos dobiti za period od osnovanja do 31.12. Preduzetnik može da prilikom otpočinjanja delatnosti na primer 5.1. odredi da je očekivana dobit 1.200 dinara, što znači da će počev od 15.2. pa svakog narednog meseca trebati da plaća akontaciju u iznosu od 100 dinara.

Kada preda poresku prijavu za celu godinu (najkasnije do 15.4. naredne godine) biće dužan da plati razliku između utvđenog poreza i plaćenih akontacija.

NASTAVAK PRIMERA IZ TEME – Šta je oporeziva dobit?

Ako preduzetnik iz našeg primera utvrdi poresku obavezu za 2021. godinu u iznosu od 333.018 dinara, a tokom godine je platio akontacije u iznosu od 1.200 dinara, prilikom podnošenja poreske prijave biće u obavezi da plati razliku od 331.818 dinara (333.018 – 1.200).

U toku 2022. godine mesečna akontacija poreza će iznositi 27.751 dinar (333.018/12).

Back To Top
Pretraži