Skip to content
office@poreskaprijava.rs

Preduzetnik je dužan da plaća do 15-og u mesecu akontacije poreza na dobit za prethodni mesec.

U godini kada je osnovan, osnovicu za obračun poreza čini procenjeni iznos dobiti za period od osnovanja do 31.12. Preduzetnik može da prilikom otpočinjanja delatnosti na primer 5.1. odredi da je očekivana dobit 1.200 dinara, što znači da će počev od 15.2. pa svakog narednog meseca trebati da plaća akontaciju u iznosu od 100 dinara.

Kada preda poresku prijavu za celu godinu (najkasnije do 15.4. naredne godine) biće dužan da plati razliku između utvđenog poreza i plaćenih akontacija.

Kada preduzetnik plaća porez na dobit?

NASTAVAK PRIMERA IZ TEME – Šta je oporeziva dobit?

Ako preduzetnik iz našeg primera utvrdi poresku obavezu za 2021. godinu u iznosu od 333.018 dinara, a tokom godine je platio akontacije u iznosu od 1.200 dinara, prilikom podnošenja poreske prijave biće u obavezi da plati razliku od 331.818 dinara (333.018 – 1.200).

U toku 2022. godine mesečna akontacija poreza će iznositi 27.751 dinar (333.018/12).

Česta pitanja:

Da. Svako fizičko lice može da registruje preduzetničku radnju.

Ne. Vlasnik automobila je uvek fizičko lice. Radnja ne može da bude vlasnik automobila jer nema pravni subjektivitet.

Da. Lična zarada ne znači da ste u radnom odnosu u preduzetničkoj radnji. Lična zarada je prihod van radnog odnosa, samo se oporezuje porezom i doprinosima kao zarada (osim određenih izuzetaka).

Odgovor na pitanje zavisi od očekivanih prihoda i rashoda. U principu, najjednostavnije poslovanje je za preduzetnika paušalca. On ne mora da vodi poslovne knjige. Ali preduzetnik paušalac mora da plaća i doprinose na istu osnovicu na koju plaća porez. Ne može da se opredeli da plaća doprinose na najnižu osnovicu. U vezi sa tim, nekada poresko opterećenje za paušalca bude toliko veliko da „pojede“ zaradu.

PRIMER:

Pretpostavimo sledeće okolnosti:
- osnovica za paušal iznosi 000 dinara i preduzetnik plaća doprinose za PIO, zdravstvo i nezaposlenost jer nije osiguran po drugom osnovu;
- godišnja oporeziva dobit (razlika prihoda i rashoda) iznosi 200.000 dinara. Preduzetnik se opredelio za isplatu lične zarade i plaća doprinose na najnižu osnovicu od 28.402 dinara.

Opis Osnovica za porez Porez (10%) Doprinosi (36,55%) Ukupni porez i doprinosi godišnje
Mesečno Godišnje Mesečno Godišnje
Paušal 90.000 9.000 108.800 32.895 393.900 502.700
Preduzetnik koji vodi poslovne knjige 600.000 - 120.000 10.381 124.572 244.572

Preduzetnik koji vodi poslovne knjige bi imao dodatni trošak knjigovodstvenih usluga. Pretpostavimo da taj dodatni trošak iznosi godišnje 70.800 dinara.

Zaključak: Ako bi se opredelio da vodi poslovne knjige prduzetnik bi ostvario uštedu na godišnjem nivou od 187.328 dinara.

Dodatno, ukoliko prihod preduzetnika nije izvestan, bolje rešenje može biti vođenje poslovnih knjiga jer kod paušala, iznos poreza i doprinosa ne zavisi od obima poslovanja, niti od rezultata poslovanja.

Sa druge strane, ukoliko fizičko lice bude privremeno sprečeno za rad duže od 30 dana i ostvaruje naknadu po osnovu bolovanja, iznos naknade će biti veći ukoliko bude pre bolovanja plaćao doprinose u većem iznosu (u našem primeru kao paušalac).

Treba da sprovedete sledeće korake:
1. Registrujete radnju kod Agencije za privredne registre ili druge nadležne institucije
2. Ukoliko registrujete kod druge nadležne institucije treba Poreskoj upravi da podnesete Obrazac PR-2 kako bi dobili PIB;
3. U roku od 15 dana od dana registracije (otpočinjanja delatnosti) treba preko portala Poreske uprave da podnesete poresku prijavu PPDG-1S radi otpočinjanja delatnosti;
Da bi podneli poresku prijavu preko portala Poreske uprave, treba da posedujete elektronski sertifikat;
Ukoliko želite drugo lice da to uradi umesto vas, treba da mu date ovlašćenje popunjavanjem Obrasca PEP.
4, Treba da izvršite prijavu EKO takse i takse za isticanje firme (čak i ukoliko nemate obavezu plaćanja iste) preko portala www.lpa.gov.rs
Ukoliko želite mi to da uradimo umesto vas, KONTAKTIRAJTE NAS.
5. Da li mogu da dam u zakup vozilo svojoj preduzetničkoj radnji?
Ne, radnja nema pravni subjektivitet pa fizičko lice ne može zaključiti ugovor sam sa sobom.

Back To Top
Pretraži